BOBO MIGI

ZAMIGAJ ZE SWOIM DZIECKIEM

Niesłyszący rodzice dużo szybciej porozumiewają się ze swoimi dziećmi niż rodzice słyszący, którzy nie posługują się językiem migowym. Jest tak dlatego, że nasz mózg jest gotów do komunikacji o wiele wcześniej, niż opanujemy wszystkie mięśnie potrzebne do wydawania z siebie złożonych dźwięków. Istnieją przykłady
8-miesięcznych dzieci które za pomocą migania pokazują dłońmi swoje pragnienia i emocje. Opanowanie ruchów rąk następuje bowiem o wiele wcześniej niż opanowanie procesu mowy. Badania naukowe prowadzone od końca lat 70. XX wieku potwierdzają wpływ migania na rozwój językowy, emocjonalny, intelektualny, a także ruchowy niemowląt. Migające dzieci wykazują duże zdolności językowe, matematyczne i komunikacyjne. Mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, pamięć oraz koncentrację.